Hmmm

Det er forferdelig trist å oppleve krig og dreping og kjemping for fedreland – hvorfor ikke leve i fred og fordragelighet i et mødreland?