Et liv uten bil!

Jeg vil ha et liv uten å eie en bil! Så nå skal det regnes og kalkuleres og spekuleres litt før dette eventuelt realiseres…