Valg å ta

Side om skifte og privat legepraksis

Skal goodwillverdien i en tannlegepraksis deles ved samlivsbrudd?

 

I et kjent tilfelle er en klinikk som består av flere tannleger ansatt i et AS blitt tilbudt x antall millioner for hele praksisen. Forutsetningen var at tannlegene betaler til det nye selskapet inn en prosentdel av det de tjener. Det betyr at tannlegene ikke trenger å bruke tid på administrasjon av sin virksomhet, og kun konsentrere seg om jobben som tannlege.

Det beløpet som skal betales hver måned av lønnen, går til dekning av faste utgifter.

Driften forenkles.