Innmeldingskjema / Application form
Nopef i Saga Petroleum

Alle ansatte i Saga Petroleum kan bli medlemmer i NOPEF. Det kan du gjøre ved å printe ut denne siden, fylle ut nødvendige opplysninger og sende den til adressen under.

All employees may become members of NOPEF. You can do that by printing out this page, fill in necessary information and send it to the adress below.Navn/Name:


Adresse/Adress:


Privat telefon/Telephone:


Fødselsdato/Birth date:


Stilling/Occupation:


Organisasjonsenhet/Organization unit:


Tidligere forbund/medlem i LO siden/Former LO-federation/Member of LO since:


Vervet av/Recruited by:


Dato og Signatur/Date and signature:

Sendes til:

  • NOPEF/Kjørbo hvis du jobber i Bærum, Harstad eller Kristiansund
    eller
  • Nopef/Drift hvis du jobber i Stavanger, Florø eller offshore.

    To be sent to:

  • NOPEF/Kjørbo if you work in Bærum, Harstad or Kristiansund
    or
  • Nopef/Drift if you work in Stavanger, Florø or offshore.