Her finner du pekere til andre interessante Internet-sider og nyhetsgrupper om fagbevegelsen, faglig politikk, internasjonale forhold og menneskerettigheter

Here you will find links to other interesting websites and news groups about the trade union movement, trade union politics, international relations and human rights


[Tilbake til velkomstside]

Fagbevegelsen/Trade union movement


NOPEF/Norwegian Oil and Petrochemical Workers Federation


Norge forøvrig/Norway


Skandinavia/Scandinavia


Europa/Europe


Verden forøvrig/The rest of the world


Nyhets- og diskusjonsgrupper/News groups and conferences


Arbeidsgiverorganisasjoner/Employers associations


Jus i arbeidslivet/Labour law


Arbeidsrelasjoner og faglig politikk forøvrig/ Other working relations and trade union politics


Menneskerettigheter/Human rights


Landområder og enkeltland/Areas and countries

Disse pekerne er primært tenkt for informasjon tilknyttet land og landområder hvor Saga er engasjert kommersielt, eller som er av interesse
These are links primarily related to information about countries and areas where Saga Petroleum is engaged commercially, or which is of interest to the company

Afrika/Africa
Asia


Europa/Europe


Selskap og organisasjoner innen oljeindustrien/ Companies and organisations within the oil industry


Offentlige tjenester/Public services