Nedbemanning i Saga Petroleum?

Nedbemanning?

Downsizing

17.februar annonserte konsernledelsen 25% kostnadskutt og betydelige bemanningsreduksjoner i Saga. Dette skjedde i forbindelse med framleggelse av et elendig årsresultat og utsikter om fortsatt lave oljepriser

17th of February the management announced 25% cost cut and large scale downsizing. This happened when presenting a lousy balance sheet while anticipating continous low oil price

Vi oppfordrer alle ansatte til å fagorganisere seg i Nopef for å sterkest mulig i denne prosessen: Innmeldingsskjema


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:Vi vil legge ut mer stoff her i nær framtid så fort vi får hodet over vann


Vårt syn

Nopef i Saga mener det varslede kostnadskuttet er en overreaksjon. Vi innser imidlertid at det er en vanskelig situasjon med lave oljepriser som ikke ser ut til å bedres. Derfor er vi innstilt på å bidra i effektiviseringsarbeidet internt, forutsatt at det ikke settes likhetstegn mellom effektivisering/kostnadskutt og nedbemanning

Vår posisjon er:

 • Det bør effektiviseres
 • Vi kan ikke gå god for en bombastisk målsetting på 25% kostnadskutt
 • De vesentligste kostnadene i et oljeselskap er ikke knyttet til bemanning
 • Det er mange andre steder enn på bemanningssiden det kan kuttes, og med mye større effekt
 • Bemanning må være styrt av aktiviteten og være robust nok til å møte oppgang og økt aktivitet
 • Det er altfor tidlig å tallfeste behov for nedbemanning
 • Innleide konsulenter må kuttes til et minimum, og oppgavene overtas av egne ansatte der det er mulig
 • Nedbemanning må skje gjennom reelt frivillige ordninger

  Artikler i media

  Her vil vi legge pekere til et utvalg av artikler om situasjonen i forbindelse med kostnadskutt og nedbemanning i Saga. Særlig vil vi prøve å ha med artikler som inneholder intervjuer eller uttalelser fra Nopef:

 • Stavanger Aftenblad 22.2.99: 15000 jobber i fare i Rogaland
 • Asker & Bærum Budstikke 18.2.99: Stoler på Schnitler / Svart dag på Kjørbo
 • Stavanger Aftenblad 18.2.99: Panikktiltak som truer vår framtid
 • Stavanger Aftenblad 18.2.99: Schnitler skjærer til benet
 • Rogalands avis 18.2.99: Stavanger på Schnitlers liste
 • Aftenposten 18.2.99: Enforferdelig Saga
 • Aftenposten 17.2.99: Saga skjærer til benet
 • Nettavisen 17.2.99: Forferdelig i Saga

  Uttalelser

 • Nopef i Saga 17.2.99: Saga-ledelsen overreagerer

  Presentasjoner/Dokumenter

  Bare for Saga-ansatte:
 • Presentasjon på allmøte 17.2.99 (norsk versjon)
 • Presentation in staff meeting 17.2.99 (english version)

  Tilgjengelig for alle:

 • Sagas årsresultat 1998 / Sagas 1998 results


  Prosessen framover

  Det vil komme stoff her om prosess og tidsplan for de nærmeste månedene

 • Nyhetsbulletiner fra HR (bare for Saga-ansatte)
 • Selskapets "omstillingssider" (bare for Saga-ansatte)