.....   ..Avd 24 & 68
       Saga Petroleum

.   ..Avd 65,126,130&157
          Norsk Hydro
 

Artikler om Saga-oppkj°p og Hydro-fusjon fra Nopef Aktuelt nr 6/99

Nopef Aktuelt er Nopefs medlemsblad. Bladet har dekket utviklingen i bransjen, bl.a. oppkj°pet av Saga, de ansattes aksjoner og fusjonen med Hydro. Her er et utdrag fra siste nummer av bladet fra juli 1999.

Du kan finner mer stoff om fusjonen her: Infosider om fusjonsprosessen

Ansatte i Saga: Gjennom ň vŠre fagorganisert i Nopef vil du ha innflytelse og best medvirke til en l°sning som tjener oss ansatte best mulig, i tillegg til den tryggheten det gir deg selv. Innmeldingsskjema


[Tilbake til velkomstside]