Saga sier opp 100-200

Av Ola M. Aanestad


Opp mot 200 fast ansatte blir skjøvet ut av Saga, for å jobbe hos selskapets leverandører. Dette er Diderik Schnitlers dramatiske tiltredelseserklæring som konsernsjef. Nopef varsler full kamp mot «outsourcing»-beslutningen.

Både i Stavanger og Sandvika er sinnene i kok, etter at ansatte innen data, lønn og regnskap, og kontor og eiendom, i går ettermiddag fikk beskjed om at det ikke lenger er plass til dem i Saga Petroleum.

I dag vil Diderik Schnitler offentliggjøre beslutningen: et stort antall ansatte vil bli skjøvet over i leverandørbedrifter. Saga vil innskrenke sitt arbeidsgiveransvar til de såkalte kjerneområdene; leting, produksjon og salg av olje og gass.

Etter det Aftenbladet får opplyst vil beslutningen ramme mer enn 100, kanskje opp til 200 fast ansatte. Det er på det rene at en stor del av de ansatte innen data, lønn og regnskap blir skilt ut, mens det er usikkert hvor mange innen kontor og eiendom som må ut av Saga. Både i Sandvika og Godesetdalen blir en rekke medarbeidere skjøvet ut. Totalt teller Saga rundt 1550 ansatte.

– Gråt og fortvilelse
– Det vakte sterke følelser da de som blir berørt av «outsourcingen» ble orientert i går. Folk gråt i fortvilelse og var sjokkert over ledelens framtreden, sier hovedtillitsvalgt for Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) i Saga, Espen Løken.

Han tror det vil virke svært demoraliserende og skape uro i hele organisasjonen, når beslutningen i dag blir kunngjort på allmøter i Sandvika og Stavanger.

– Folk blir ikke arbeidsledige. De har krav på å bli overført til de firmaene som skal overta disse tjenestene for Saga. Men for folk som har vært fast ansatt i selskapet i 15-20 år, som har vært med på å bygge Saga opp til det det er i dag, er det selvsagt et slag i ansiktet å få beskjed om at de ikke lenger er viktige nok til å forbli Saga-ansatte, sier Løken.

Skarpere fronter
Nopef er den største fagorganisasjonen i Saga, og har svært mange medlemmer innen de områdene som nå skal skilles ut. Espen Løken bebuder kraftig motstand mot ledelsens planer. Han har allerede vært i kontakt med forbundsledelsen i Stavanger, og er lovet full oppbakking derfra.

– Vi har alltid hatt et godt samarbeidsklima i Saga. Vi har nok ikke vært enige i ett og alt med avtroppende konsernsjef Asbjørn Larsen, men han har vært høyt respektert og avholdt blant alle ansatte og tillitsvalgte for sin romslighet og samarbeidsevne. Diderik Schnitler begynner med et brak. Heretter kan det nok bli skarpere fronter, sier fagforeningslederen.

Saga er blitt hardt rammet av en lave oljeprisen i år, og har i tillegg slitt med en kraftig nedskriving av verdiene i to oljefelt på britisk sokkel. Dessuten er selskapet rammet av forsinkelser og fordyrelser på enkelte nye utbyggingsprosjekter.

Lav oljepris var hovedårsaken til at det planlagte nybygget på Godeset ble stanset tidligere i vår.

Men etter det Aftenbladet forstår er det ikke økonomiske hensyn som er hovedårsaken til at Schnitler vil «outsource» stabsfunksjoner, det er mer en generell filosofi om å holde ledelsesfokuset skarpest mulig på selskapets kjerneområder.

– Tofrontskrig
– Vi vil kjempe imot beslutningen, først og fremst fordi det representerer en behandling av mennesker som vi reagerer på. Vi tror dessuten at forslaget er dumt for bedriften, det vil gi dårligere kvalitet på tjenestene, folk vil ha sin lojalitet hos en annen arbeidgiver, og det vil kanskje til og med bli dyrere for Saga, sier Espen Løken.

– Men vi må kjempe en tofrontskrig i denne saken. Samtidig som vi jobber imot «outsourcing» på prinsipielt grunnlag, må vi gå inn i prosessen og jobbe for best mulig betingelser for de som eventuelt blir skjøvet over til nye arbeidsgivere, framholder han.

Den nye Saga-sjefen vil presentere sine nye planer på et allmøte i Sandvika i formiddag og for de Stavanger-ansatte i ettermiddag.

I kveld skal det også være tillyst en avskjedsmiddag for Asbjørn Larsen i Saga-bygget i Godesetdalen. Det blir trolig en middag med bismak.