FAGFORBUNDENE STRITTER IMOT Peprer Schnitler om outsourcing
Av: Lars Skogan 18 jun 1998 15:27

De ansatte i Saga Petroleum fyrer på ny løs mot selskapets nye direktør, Diderik Schnitler. Hans planer om å skille ut store deler av støtteaktivitetene i selskapet skaper raseri, og fagforeningene bryter nå samarbeidet med ledelsen.

Schnitler sa da han tiltrådte som Saga-direktør den 15. mai i år at han ville skille ut støtte- og fellestjenester i selskapet til andre leverandører. Dette skal gjøres for å strømlinjeforme organisasjonen og spare penger.

I et møte onsdag bestemte konsernledelsen å skille ut aktiviteter innenfor kantine, reisekontor, IT og økonomi. Dette betyr at 70-80 ansatte forlater Saga, i tillegg til omtrent like mange konsulenter.

Fagforeninger bryter samarbed
De Saga-ansattes fagforeninger har stått steilt imot denne planen og mener det bryter med tidligere tradisjoner i Saga Petroleum. Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) er den største fagforeningen i Saga og vedtaket rammer først og fremst deres medlemmer.

Men både Nopef og de andre fagforeningene i Saga bryter nå samarbeidet med ledelsen i selskapet. Organisasjonen trekker seg fra alle samarbeidsorgan unntatt de pålagte.

- Vedtaket fra Konsernledelsen betyr at Saga Petroleum har valgt konfrontasjon fremfor samarbeide med de ansatte, sier Nopef i en pressemelding.

Protestbrev
Nopef ber nå om at flest mulig blir med på en protest mot planene om outsourcing og oppfordrer til å sende et protestbrev til Sagas ledelse, og først og fremst til direktør Schnitler.