19. juni 1998
Skyves ut etter 14 år i Saga

Av Kjetil Hjertvik


– Jeg tror ikke ledelsen er klar over hvilket enormt press de utsetter den enkelte medarbeider for, sier Saga-ansatt Anniken Heitmann.

Ledelsen i Saga, med administrerende direktør Diderik Schnitler i spissen, har bestemt seg for at 70-80 Saga-ansatte skal overføres til andre arbeidsgivere. Ved kontoret på Forus er det snakk om 6-12 personer. Prosessen blir kalt outsourcing. Målet er å spare penger

Anniken Heitmann har arbeidet i selskapet i 14 år. Hun er økonomikonsulent og Nopef-tillitsvalgt. Mandag kom beskjeden: Du skal ikke lenger ha Saga Petroleum som arbeidsgiver.

– De ordene rammet hardt. Å vite at jeg ikke lenger er ønsket i selskapet sliter voldsomt på meg som person. Jeg kan ikke tenke meg at ledelsen er klar over hva de gjør med den enkelte medarbeider, sier Heitmann til Aftenbladet.

Oljeselskapet er i kontakt med firmaet Andersen Consulting AS. Etter planene skal det bli den nye arbeidsgiveren til de økonomiansatte, som blir outsourcet.

– Jeg har allerede bestemt meg. Jeg blir ikke med over til Andersen Consulting, understreker Heitmann.

Foreløpig vet hun at hun er sikret samme lønn som i dag i to år til – ut denne tariffperioden. Etter den perioden, har hverken hun eller noen andre av de andre ansatte i bedriften anelse om hva som kommer til å skje. Men ingen har tro på at de vil klare å opprettholde det lønnsnivået de har i dag.

Da Anniken Heitmann kom tilbake på jobb etter barselpermisjon, skulle hun opprinnelig ha gått i 60 prosent stilling. Men så gikk hun opp i 100 prosent. For at strabasene på hjemmebane skulle gå opp, gikk mannen Kjetil Hagen Hansen ned i 60 prosent stilling i sin jobb.

– Her har hun virkelig stått på for selskapet. Ungene har nesten ikke sett moren – hun har gått før de har stått opp, og ofte ikke vært hjemme før de har vært i seng. Denne siste smellen har gått hardt inn på resten av familien, sier Kjetil Hagen Hansen.

Nopef-tillitsvalgt Kurt Høyland i Saga i Stavanger forteller at stemningen i bygget på Forus blir mer trykkende fra dag til dag.

– Kollegene mine tar ledelsen sin avgjørelse tungt. De er bitre og sinte. Folk har brutt sammen i gråt. Usikkerheten for framtiden har satt seg i gangen, konstaterer han.

Fagforeningen går prinsipielt imot outsourcing. Den reagerer også kraftig på ledelsen sin framgangsmåte.

– Vi har aldri vært i reelle forhandlinger med ledelsen om dette. Slik vi ser det, vil ikke selskapet spare penger på dette prosjektet i det hele tatt, sier hovedtillitsvalgt Espen Løken i Nopef.

Ved hovedkontoret i Sandvika i Bærum blir 60-70 personer rammet av tiltaket. I tillegg kommer innleide konsulenter. Totalt er det snakk om 115-135 årsverk.