APELL PÅ ALLMØTE FOR ALLE ANSATTE I SAGA 15.MAI

v/Espen Løken, leder av Nopef i Saga Petroleum

15.mai 1998

"Mange års prioritering av helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet har ført til sikre arbeidsplasser med høy trivsel, lav helsebelastning og liten gjennomtrekk i Saga... Slike hensyn skal inngå i grunnlaget for våre ambisjoner om fortsatt vekst og verdiskapning." - Dette står å lese i denne årsrapporten fra Saga (HMS).

Dette føler jeg i stor grad har vært riktig. Men høy trivsel og liten gjennomtrekk har tatt tid å bygge opp, og det må vedlikeholdes, men det er veldig fort gjort å ødelegge.

Et av kjennetegnene ved vår organisasjon er engasjerte og lojale ansatte som har vært i Saga i mange år, og har følt at vi har betydd noe. Fordi vi har følt at vi har betydd noe, har vi gitt noe og vi har for manges del fulgt Saga både i oppgang og nedgang. Andre har kommet til Saga den seinere tida, bl.a. fordi de er tiltrukket av Sagas bedriftskultur.

De meldingene vi har fått her i dag, og som noen fikk igår, om at det er et mål å få til omfattende outsourcing av støtte- og fellestjenester oppfatter jeg som et signal om noe nytt. Et signal om et tøffere klima og en kulturendring som ikke akkurat er egna til å styrke organisasjonen overfor de utfordringene vi står foran.

Vi er et fellesskap som sammen utgjør et mangfold, et mangfold som sosialt og faglig er utviklende og skaper kreativitet. Nå er det en del av oss som får beskjeden at du er ikke så viktig likevel. Det var kjekt å ha deg her noen år, men vi er mer tjent med å ikke ha deg med på laget.

Andre ser at dette skjer med kolleger, og spør seg - står jeg for tur neste år. Eller - er dette den bedriften vi trodde vi jobba i.

Vi står ikke i en pressa økonomisk situasjon som gir grunn til dramatiske tiltak. Erfaringer fra andre steder har dessuten vist at outsourcing sjelden lønner seg, tvertimot - det blir ofte dyrere. Og undersøkelser har vist at det ofte blir dårligere kvalitet på tjenestene.

Det ligger en verdi i å ha egne ansatte også til å utføre tjenester som ikke er såkalte kjerneaktiviteter, folk som er engasjert i bedriften Sagas utvikling - arbeidsmiljøet, at bedriften går godt, og at kolleger skal få gode tjenester. Folk som kjenner organisasjonen godt - både menneskene og rutinene - og som er stabile.

NOPEF vil engasjere seg tungt i prosessen framover. Vi er grunnleggende uenige i filosofien, men vil uansett engasjere oss konkret i diskusjoner og forhandlinger innen de enkelte områdene som er nevnt, og vi vil stille opp for dem som trenger oss.

Men - idag vil jeg først og fremst oppfordre deg Diderik og resten av ledelsen. Tenk dere om.

Målet er å lære av feil, og det er nødvendig å gjøre feil, sa du i stad Diderik.

Men det er noen feil som får så store konsekvenser at vi bør la være å gjøre dem.

Det er fortsatt ikke for seint å snu.

Prosessen kan fortsatt stoppes uten at stor skade er skjedd.

Men dere må stoppe nå.