Saga-ansatte raser mot Schnitlers planer
Av: Lars Skogan 18 mai 1998 15:59

Saga Petroleums ferske administrerende direktør, Diderik Schnitler, får det glatte lag av Saga-ansatte som raser mot hans planer om å slanke organisasjonen og skille ut støtteaktiviteter.

- Vi ønsker å stoppe hele prosessen, sier hovedtillitsvalgt for de organiserte i NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) i Saga Petroleum, Espen Løken. Forbundet organiserer ansatte i alle typer stillinger i Saga Petroleum, både sivilingeniører, kantinepersonale og økonomiarbeidere.

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF-P) i Saga Petroleum stiller også opp på NOPEFs side, og sammen skal de to foreningene tirsdag markere sin motstand mot Schnitlers planer.

Brudd med kulturen
Fagforeningene ble gjort kjent med saken på onsdag, og ansatte er blitt sjokkert av meldingen om at deres arbeidsområde nå vil bli skilt ut av Saga Petroleum og over i egne selskaper. Alle de ansatte vil bli tilbudt jobb i de selskapene som aktivitetene skilles ut til, men det blir ikke det samme, skal man tro Løken.

- Dette er et brudd med Saga-kulturen, som har vært romslig. Nå kommer det et skifte som Schnitler innfører, sier Løken.

Vil tape på lang sikt
- Vi tror bedriften vil tape på lengre sikt, sier Løken.
Administrerende direktør Schnitler spådde en besparelse på 100 millioner kroner over syv år i sin tale på fredag, men det er hovedtillitsvalgt Løken skeptisk til.

- Generelt beyr outsourscingsfilosofien en kynisk behandling av de ansatte, folk som kanskje har vært ansatt i 10-20 år. Når det gjelder besparelsene, velger jeg å være skeptisk, utfra erfaring med outsourcing fra andre steder, sier Løken, som er de ansattes representant i styret.

Mer kreativ enn en streik
NOPEF har 360 medlemmer i Saga, hvorav stort sett alle er på land. NIF-P har 215 medlemmer. Tirsdag møter de opp for å protestere når Diderik Schnitler skal presentere sine planer for outsourcing av 100-200 ansatte.

- Vi holder en markering først og fremst for å vise styrke, forteller Løken.

Han forteller også at det kan bli aktuelt med aksjoner fra de ansattes side for å stoppe Schnitlers planer.

Vil det bety streik?
- Å, det går an å være mer kreativ enn som så, sier Løken.