Saga-ansatte aksjonerer

Av Ola M. Aanestad


«Nei til outsourcing, nei til rasering av bedriftskulturen i Saga!» Det var budskapet i løpesedler som hovedtillitsvalgt Espen Løken i morges delte ut utenfor Saga Petroleums hovedkontor i Sandvika.

– I 26 år har vi løst alle uoverensstemmelser i Saga uten aksjoner. Diderik Schnitler brukte en dag på å hisse opp folk til den første aksjonen i selskapets historie, sier Espen Løken, hovedtillitsvalgt for Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) i Saga.

De ansattes markering skjer i forbindelse med bedriftsutvalgsmøtet i Saga i dag, der den nye Saga-sjefen skal orientere om sine planer for slanking av selskapet. De to største foreningene i Saga, Nopef og NIF (sivilingeniørene), står bak demonstrasjonen. I tillegg holder Nopefs sentrale nestleder Leif Sande en appell.

– Det har skapt sterke reaksjoner at Schnitler vil skyve 100-200 ansatte over til andre arbeidsgivere. Både folk som blir berørt og kolleger i andre forretningsområder har reagert, sier Espen Løken.

– Folk er sinte og opprørte. Vårt inntrykk er at et klart flertall av de Saga-ansatte er sterkt i opposisjon til planen om å støte ut fast ansatte på denne måten, framholder fagforeningslederen.

I morgen blir det en ny aksjon foran Sagas kontor i Florø, der Diderik Schnitløer skal ha allmøte med de rundt 70 lokalt ansatte.

Den nye Saga-sjefen mener det er nødvendig å fokusere sterkere på oljeselskapets kjerneområder, og har varslet at 200 årsverk skal dras inn i forhold til de opprinnelige bemanningsplanene for 1998.