22. mai 1998
E-post-aksjon mot Schnitler

Diderik Schnitlers e-postkasse skal oversvømmes med protestbrev. Det er målet for en e-post-aksjon Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) har igangsatt.

Kampanjen er en reaksjon på den nye Saga-sjefens utspill om å slanke staben ved å sette ut støtte- og fellestjenester til underleverandører.

Fagforeningene er sterkt kritiske til ledelsens utspill. 100-200 fast ansatte kan bli skjøvet over i leverandørbedrifter, hvis tiltaket blir gjennomført etter de planene Schnitler har trukket opp.

Bedriftsutvalget i Saga har nå nedsatt et omstillingsutvalg som skal sette i verk «outsourcingen». Både ledelsen og fagforeningene er representert i utvalget, som skal forhandle om mandat og tidsplan i slutten av mai. Det skal også opprettes underutvalg for hvert enkelt forretningsområde som blir rammet av «outsourcing».