APPELL VED DEMONSTRASJONEN 19.MAI

v/leder av Nopef Espen Løken

Venner. Arbeidskolleger.

Hvis noen hadde fortalt meg for en uke siden at jeg skulle stå her foran flere hundre Saga-ansatte og holde appell for å stanse planene til konserndirektøren, ville jeg sett rart på ham. I løpet av Sagas 26-årige historie har det ikke vært en eneste aksjon eller større konflikt mellom ansatte og ledelse. Det tok Diderik Schnitler én dag å få de ansatte mot seg.

Forslaget om outsourcing av store deler av IT, Økonomi/regnskap/lønn og kontor/eiendom har skapt sterke reaksjoner. Det er fordi det rammer mellom 100 og 200 ansatte som i løpet av noen måneder ikke lenger skal være våre arbeidskolleger, men som skal skyves over til underleverandører.

Kolleger som har vært ansatt i Saga i en årrekke får nå beskjed om at de ikke er så viktige likevel, ikke viktige nok til å være ansatt i Saga. Fordi de ikke tilhører de såkalte kjerneområdene.

Dette er en beskjed som har vakt sinne og bitterhet - ikke bare blant dem som nå berøres direkte, men også blant alle andre.

Vi ser på dette som en beskjed om et tøffere klima og en mer kynisk behandling av menneskene i organisasjonen. Vi ser på dette som et angrep på Saga-kulturen. Angrep på en kultur hvor vi har følt at ikke bare penga, men også menneskene har betydd noe.

Derfor står vi her idag. Ikke bare de av oss som står i fare for å få fyken, men også de av oss som ikke er berørt i denne omgang. Fordi vi bryr oss. Fordi vi bryr oss. Det er det som med et annet ord kalles solidaritet.

NOPEF og NIF som er de store foreningene på land, og som organiserer omtrent halvparten av de ansatte arrangerer denne markeringen sammen. I tillegg støttes vi av av fagforeningene offshore. Vi står alle sammen om å si NEI - geologer og sekretærer, sivilingeniører og bibliotekarer, resepsjonsbetjenter og økonomer, for å nevne noen grupper som utgjør det mangfoldet vi ønsker å bevare.

Vi godtar ikke at arbeidskolleger behandles på denne måten. Vi bryr oss - vi har alltid brydd oss. Vi vil fortsette å bry oss.

Dessuten: Denne gang er det ansatte i Økonomi/regnskap, IT og kontor&eiendom som skal vekk. Hvis dette lykkes - hvem står for tur neste gang?

Dikteren sier:

Først kom de for å ta jødene,
og jeg forsvarte dem ikke,
for jeg var ikke jøde.

Så kom de for å ta kommunistene,
og jeg forsvarte dem ikke,
for jeg var ikke kommunist.

Så kom de for å ta fagforeningsmedlemmene,
og jeg forsvarte dem ikke,
for jeg var ikke fagforeningsmedlem.

Så kom de for å ta meg,
og det var ingen igjen
til å forsvare meg.

Venner, arbeidskolleger - ikke la dikterens ord bli virkelighet.

Står vi sammen skal vi klare å stoppe disse planene. Denne markeringen viser hvor vi ansatte står:

Vi synes ikke det er greitt at 100-200 ansatte mister jobben sin i Saga.

Vi synes ikke det er greitt med en kultur hvor ansatte behandles som brikker i et spill

Vi synes ikke det er greitt at kolleger som har vært med på å bygge opp denne bedriften, blir kasta overbord.