Synes du fortsatt det er for dyrt å organisere seg? Som medlem oppnår du en rekke umiddelbare økonomiske fordeler. Her presenteres noen av dem

Do you still think it is to expensive to be organized? As a union member you will gain some economical advantages. Some of them are presented here


[Tilbake til velkomstside]

Forsikringer

Rabatter

Andre støtteordninger o.l.


Kollektiv hjemforsikring

Spørsmål kan rettes til Ann Kristin Botterli Alt ditt innbo og løsøre er forsikret i Vår Bank og Forsikring

Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemsskap i NOPEF. Denne forsikringen dekker alt det du måtte ha av innbo og løsøre, og gir deg full trygghet om noe skulle skje.Medlemmer av andre fagforbund må betale kr 800,- eller mer i året for tilsvarende forsikring, og markedsprisen ligger mellom kr 1.250,- og kr 1800,-. Dette får du GRATIS som NOPEF-medlem!
Les mere om forsikringsordningen på Samvirkes websider .

Fritidsforsikring

Spørsmål kan rettes til Ann Kristin Botterli

Grunnforsikring

Grunnforsikringen utbetales ved død

ForsikringsbeløpBilligere bensinSpørsmål kan rettes til Jan Petter Wiger

Når du er med i NOPEF, kan du skaffe deg Statoil Personkort som gir rabatt og fordeler på Statoils bensinstasjoner

Søknadsskjema fås av vår kontaktperson som må stemple og signere søknaden.


Gunstige bankbetingelserSpørsmål kan rettes til Jan Petter Wiger

LO-medlemmer som har høyrentekonto i Vår Bank og Forsikring får høyeste rente fra første krone de setter inn.
De fleste andre ordninger går ut på at du må ha spart et relativt høyt beløp før du får høyeste rente
Se forøvrig Vår Bank og Forsikring for ytterligere opplysninger om bankens tjenesterHertz bilutleieSpørsmål kan rettes til Jan Petter Wiger

NOPEF-medlemmer får følgende rabatter:
I Norge: 35% rabatt
I Vest-Europa: 30% rabatt

Bil kan bestilles direkte hos Hertz eller gjennom reisebyrå

NOPEFs klubbledere/kontaktpersoner vil ved henvendelse til NOPEF-kontoret i Stavanger få CDP-stickers som identifikasjon og garanti på avtalen (Referansenummer 857970)

Flyreiser med SAS og Braathen

Spørsmål kan rettes til Jan Petter Wiger

NOPEF-medlemmer får 5% rabatt for medlemmer med familie.
Betingelse:Du må følge følgende framgangsmåte: Se her

LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte.

Hvem har rettigheter?
Du kan søke stipend dersom du:

Du har ikke rettigheter dersom du: Hva kan du søke stipend til? Du kan søke om støtte til: Søknadsfrist helårsutdanning Søknadsfrist kortere utdanning Hvor får jeg søknadsskjema? Hvordan behandles søknadene? Utbetaling/rapportering/avbrudd