NOPEF i Saga Petroleum - Tillitsvalgte og representanter i utvalg

Tillitsvalgte og representanter i utvalg og komitéer

Union representatives and representatives in committees


Her finner du oversikter over NOPEF-tillitsvalgte i Saga. I tillegg finner du våre representanter i ymse faste utvalg både internt og eksternt

Here you will find oveviews of NOPEF's union reps in Saga Petroleum. In addition you will find our representatives in various internal and external committees

  


[Tilbake til velkomstside]

Innholdsfortegnelse:
List of contents
Organisasjon/Tillitsvalgte / Organisation/Union reps

Arbeidsutvalg/Joint executive committee

Arbeidsutvalget for NOPEF i Saga består av:
Espen Løken Hovedtillitsvalgt/Senior shop steward
Leena KlavenessSandvika
Kurt HøylandStavanger
Kirstin WillisFlorø
Kari ChruchowSnorreSaga Basis (avdeling 24)/Local branch 24

Tillitsvalgte i Saga Basis (Sandvika,Harstad og Kristiansund) / Union reps in Saga Basis:
Espen Løken Leder/Leader
Leena Klaveness/CAANestleder, internasjonalt/Deputy leader, international matters
Bodil Engejordet/CPCKurs, arbeidsmiljø/Courses, Work environment
Pål Andresen/EXCøkonomi,lønnsaker/economy, wage matters onshore
Svein Elvanes/ISIsekretær,rabatter/secretary, discounts
Gro Hekleberg/OSAlikestilling/equality of status
Jan Petter Wiger/ISFinnleiesaker, rabattordninger/personnel hiring, discounts
Ann Kristin Botterli/OSFforsikring/insurance
Plasstillitsvalgte/Local representatives:
Geir Elvebakk/EXBHarstad
Ola Ygre/EXKKristiansund
Trond KristensenLondon

Regnskapsfører Accountant: Hedy E. Sveia/STA


Saga Drift (avdeling 68)/Local branch 68

Tillitsvalgte i Sagas Driftsdivisjon (Stavanger, Florø og Snorre) / Union reps in the Operations Division in Saga:
Kurt Høyland/ISBleder/leader
Anniken Heitmann/DRAnestleder/deputy leader
Grete K. Harestad/TAAsekretær/secretary
Asmundur Jonsson/DBA
Jorunn Romsbotn/ISI
Morten Åbø/OSB
Plasstillitsvalgte/Local representatives:
Kirstin Willis/LOBFlorø
Martin I. Kjerpeseth/LOBFlorø (vara/deputy)
Leni Nyvoll Olsbø/LOCFlorø (vara/deputy)
Kari Chruchow/PAPSnorre
Jens P. Weckhorst/PALSnorre (vara/deputy)
Bjørn Lorents Larsen/PALSnorre (vara/deputy)

Datatillitsvalgt/Union rep on Information Technology

Datatillitsvalgt for NOPEF i Saga:

Internasjonalt utvalg/International Committee

Medlemmer i NOPEFs Internasjonale utvalg:
Brit Riise Fredheim, leder/leader
Mechtild Engedal
Trond Kristensen
Espen Løken
Hilde Skauli
Rosalind Waddams


NOPEFs representanter i bedriftsinterne utvalg

NOPEF representatives in committees inside the company

Sagas styre/Saga Board of Directors

Etter valget 13.mai 1997 sitter NOPEF med to av de tre faste ansattrepresentantene i Styret.
After the election 13th of May 1997 NOPEF has two of the three permanent representatives for the employees in the Board of Directors
NOPEF-medlemmer som sitter i Sagas styre / NOPEF-members in Saga Board of Directors
Espen Løken
Kurt Høyland
Roald Knutsen3.vara/3rd deputy
Den tredje faste ansattrepresentanten er medlem av NIF (Torstein Busland). The third permanent representative for the employees is member of NIF (Torstein Busland)

Bedriftsforsamling/Corporate Assembly of Saga

Ved valget 5.-6.mai 1997 vant NOPEF alle de 13 ansattrepresentantene i BF. I tilegg er 1. og 2. vararepresentant NOPEF-medlemmer
At the election 5-6th of May 1997 NOPEF won all the 13 seats for representatives for the employees in the Corporate Assembly. In addition the 1st and 2nd deputy are members of NOPEF
NOPEF-medlemmer som sitter i Bedriftsforsamlingen:
Pål Andresen
Morten Bergan
Kari Chruchow
Bodil Engejordet
Ellen Hansen
Per A. Hansen
Anniken Heitmann
Gro Hekleberg
Leena M. Klaveness
Ragnar Knarud
Grete K. Harestad
Trond Kristensen
Jens P. Weckhorst
Kirstin Willis1. vara
Aina Dybdahl2. vara

Bedriftsutvalg/Works Council

NOPEFs representanter i BU:
Espen Løken
Kurt Høyland
Kari Chruchow*
Leena Klavenessvara/deputy
Grete K. Harestadvara/deputy
* alternerer med NALF-T annethvert år alternates with NALF-T every second year

Arbeidsmiljøutvalg/Verneapparat / Working Environment Committee/Safety reps

NOPEF-medlemmer som sitter i dagens Sagas arbeidsmiljøutvalg:
Arbeidsmiljøutvalg / Working Environment Committee:
Kirsten ReinertsenHovedkontor/Head office
Jorunn RomsbotnDrift/Stavanger / Operations/Stavanger
Inger Hornkjøl BøHovedverneombud/Land (Hovedkontor)/Senior safety rep/Onshore
Bodil Engejordetvara/deputy Hovedkontor
Kari Skaarudvara/deputy Stavanger
Torill Angell Jacobsenvara/deputy Florø
Reidar Skjoldvara/deputy Hovedverneombud/Land (Drift)


Likestillingsutvalg/Committee for equality of status

NOPEFs representant:

Styret i Sagas Pensjonskasse/Board of the Pension Fund

NOPEFs representanter:


NOPEFs representanter i forbundets utvalg

Our representatives in committees of the national union


NOPEFs Landsstyre/National board of NOPEF

Medlem/member av NOPEFs landsstyre:

NOPEFs Internasjonale utvalg/International Committee

Medlem/member av NOPEFs Internasjonale utvalg:

NOPEFs IT-utvalg/Committee on Information Technology

Medlem av utvalget som skal arbeide med
1) NOPEFs strategi i forhold til IT-utvikling i bransjen, og
2) hvordan forbund og avdelinger skal anvende ny teknologi for å forbedre kommunikasjon og deling av informasjon
Member of the committe that shall deal with
1) The national union strategy related to the development of IT within the business, and
2) how national union and local unions shall use new technology to make communication and sharing of information better


Annen representasjon / Other representation

LO i Bærum:

  • Svein Elvanes
  • Gro Hekleberg (vara/deputy)

    Oslo AOF:

  • Bodil Engejordet
  • Ann Kristin Botterli (vara/deputy)