08.02.99
Ikke lenger ni til fire

Saga Petroleum krever ikke lenger at de ansatte møter på jobben til fast tid. Pappa Harald og førsteklassingen Simen er storfornøyde.
Av Arne Guttormsen, Vårt Land
Bildet: Simen synes det er fint å ha pappa Harald Selseng jobbende hjemme. Ansatte i oljeselskapet Saga Petroleum kan velge hvor og når de vil jobbe – hjemme eller på jobben. Innenfor 2 dager i uken eller to femdeler av måneden kan de ansatte velge å ta med seg jobben hjem.
Foto: Nils Arne Grutle

Siden nyttår har ansatte i oljeselskapet Saga Petroleum kunnet velge hvor og når de vil jobbe – hjemme eller på jobben. Innenfor 2 dager i uken eller to femdeler av måneden kan de ansatte velge å ta med seg jobben hjem. Ingen kan likevel gjøre som de vil. Dersom de ønsker en fast avtale om hjemmejobbing, må de søke sin arbeidsleder. Også dersom de ønsker å benytte løsningen for enkelte dager, må det avklares med avdelingslederen.
Ikke noe krav
Hva har drevet frem endringen? Ikke et krav fra de ansatte. Ledelsen tok initiativet.
– Vi vil gjerne tilpasse oss det vi tror blir fremtidens krav til arbeidstid. Vi ønsker å få tak i og beholde gode folk. Vi tror de vil stille krav til fleksibilitet. De vil i større grad enn tidligere generasjoner vektlegge privatlivet. Derfor tror vi fleksibilitet vil være et konkurransefortrinn. Vi vet at mange ansatte bruker tid og krefter på å få til kombinasjonen jobb og fritid. Får vi til lettelser i denne situasjonen, vil våre ansatte være mer effektive, sier personaldirektør Rolf G. Roverud.
Som personaldirektør i et firma med 1600 ansatte gjetter han ikke på fremtidige trender. Roverud viser til en stor EU-undersøkelse gjort av det svenske analysebyrået Universum. Nesten 6000 snart ferdigutdannete ingeniører og økonomer i 14 land er spurt. De sier at de vil prioritere fritid og familie. Det vil ikke lenger være status å ha dårlig tid.
Omsorgsoppgaver
I Saga vil faste avtaler om hjemmearbeid i utgangspunktet forbeholdes de som har omsorgsoppgaver hjemme, enten det er ansvar for barn eller pleietrengende foreldre. Begrensningene er satt fordi man vil gå gradvis frem og høste erfaringer. På Saga har man som andre steder hatt en kjernetid. Den er nå opphevet.
– Betyr det B-mennesker ansatt hos dere kan starte dagen klokken 11?
– Ja, i teorien er det mulig. Det vil avhenge av de oppgavene og om man er avhengig av andre.
– Og hvis man bor i Larvik og har jobben her i Sandvika?
– Det kommer igjen an på oppgavene.
– Blir ikke dette en ordning som er fin for dem som har det rimelig fritt fra før? Man kan ikke jobbe hjemmefra hvis man jobber i resepsjonen?
– For noen servicefunksjoner er det vanskelig. For andre vil man kunne benytte seg av ordningen i hvertfall tidvis.
– Vil du selv ta ordningen i bruk?
– Det jeg setter stor pris på er at vi i større grad belønner ekstra innsats med avspasering. Det vil jeg benytte meg av.
Roverud er bosatt i Stavanger og jobber tre dager i Sandvika og to dager i Stavanger. Hjemmekontoret gjør at han lettere ta med arbeid hjem. For han prioriterer å være hjemme hos barna til skapelig tid.
– Kan bli mange PC-enker
Selv om det var ledelsen som tok initiativet, var fagforeningene snare med å gi sin tilslutning. Tiden var moden for en slik forandring.
Kurt Høyland er leder av Stavanger-avdelingen av Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) der et stort flertall av medlemmene er positive til ordningen.
– Er du ikke redd skille mellom arbeid og fritid viskes ut?
– Jeg tror det vil føles som et press i perioder at man gjennom eposten er tilgjengelig 24 timer i døgnet. PC-enke kan bli det nye begrepet dersom den enkelte ikke er flink til å sette skille mellom arbeid og privatliv. Menn har lettere for å fascineres av teknologien. Mer enn to dager i uken er ikke fornuftig. Man må ikke isoleres i forhold til kollegene. Det er viktig at man blir innkalt til møter og får være med på å ta beslutninger.
– Vil det ikke bli vanskelig for fagforeningen når arbeidstid og sted individualiseres?
– Vi har medlemmer som er bosatt overalt. Bruken av infoteknologi vil gjøre det lettere for oss å kommunisere. Men skrekkscenariet er at man logger seg på for å sjekke om det er noen jobb i dag. Fleksibiliteten vil gjøre at personellet er mer tilgjengelig. Men arbeidsmiljøloven skal følges. Den største faren er nok at du kan bli asosial. Men rett bruk av infoteknologi kan underbygge teamfølelsen, sier Høyland.