STIM-logo

Medlemsoversikt - STIM

STIM-medlemmer
STIM-støttemedlemmer
STIM+STM

Medlemsoversikt - STM

STM = Sagas Tidligere Medarbeidere ble opprettet etter de siste tiders store nedskjæringer i Saga.

STM-medlemmer

Medlemmene er nå registrert i en database

Ønske om forandringer av informasjonen som er registrert kan meldes til jong@abnett.no

Vi burde få litt mer info om hva de forskjellige driver med....