Java DB

Dette er Oracle sin versjon av Apache Derby (åpen kildkode). Den støtter standard ANSI/ISO SQL gjennom JDBC og Java EE APIer. En Java DB har et lite fotavtrykk, er lite minnekrevende og passer f.eks. godt til bruk i håndholdte enheter.

Her er et lite utdrag fra www.oracle.com

  • Full-featured and easy-to-use
  • Transaction-protected and crash-recoverable
  • Embeddable in applications
  • Pure Java and portable and across CDC FP 1.1, Java 5, Java 6, and Java 7 (everywhere from tablets to mainframes)
  • Included in the JDK
  • Compact (2.6 MB)

 

Java DB er fritt tilgjengelig og inkludert i Java Development Kit (JDK)