STIM hovedside

STIM-samling Fornebu

 

Medlemsoversikt

Styremedlemmer

Statutter

STIM-kontakt

Adresseendringer

Bakgrunnen for STIM

Nopef i Saga

STM

Tennebøgjengen

 


Av Petter Didriksen, 28.10.2002.

Torsdag 24.10.02 møttes rundt 30 STIMere til en hyggelig aften på det nye bygget til Telenor på Fornebu. Vi ble tatt vel i mot av Rudolf Andersen og Jan Petter Wiger. Fine navneskilt fikk vi også, og særlig Kirsten var fornøyd med sitt:


En renamet Kirsten

 

Vi ble først tatt med til en av de fine kantinene, hvor vi ble traktert med baguetter, brus, kaffe og vafler. Vi fikk også et par interessante foredrag. Det ene var ved Annette Franck i Zonavi. Zonavi er eid av Telenor og driver med verdiøkende tjenester for TV. De ser en stor fremtid for interaktiv TV, hvor publikum kan delta mer aktivt fremfor rent passivt å se på det som sendes. Foreløpig tilbyr de en pakke med spill, hvor du bl.a. kan konkurrere med andre spillere i Norden.

Etterpå snakket Bjørn Mobæk om innføringen av datainfrastrukturen på Fornebu. Det har vært en stor og komplisert prosess, hvor de har opplevd at forutsetningene har endret seg underveis. Men de har nå et stabilt nett med stor lagringskapasitet, og med dubliserte datarom for økt sikkerhet. Spredenettet er for en stor del trådløst, og også besøkende med medbragte bærbare kan benytte seg av dette. En viktig detalj er at når en ansatt kobler seg i nettet, skal automatisk de nærmeste skriverne mappes opp.

Etter foredrag og mat var det omvisning med Rufolf som guide.

 

Telenor har satset mye på et effektivt kontormiljø, hvor ingen i utgangspunktet har faste plasser. Alle har sitt eget skap som er akkurat for lite til å få plass til den bærbare PCen, men utover dette tar man en ledig plass i det området man hører til i. Det var lite å se til bøker, ringpermer og annet materiale basert på døde trær, men desto mer fornøyd ble en av de fremmøtte bibliotekarene da hun oppdaget et skap fullt av papirer.

 

 

 

Vi fikk se flere små møterom med elegante løsninger for telefonkonferanser og tilkobling av PC-utstyr. På noen av de større møterommene er selve veggene whiteboards, hvor man kan kludre av hjertens lyst. Disse er selvsagt installert med tanke på at medarbeiderne av og til må ha med barna på jobben. Da er det bare å sette dem inn der kl. 8 og hente dem igjen kl 16. Noen møterom har også en elektronisk whiteboard, der det som skrives lagres på en PC i form av et bitmapbilde. Her er en slik tavle demonstrert av Bjørn Mobæk:

 

Mens vi STIMet omkring kom et par av oss over noen mystiske pakker som var stuet unna borti et hjørne. Hva er dette? Skal de inn på nye markeder?

 

Etter omvisningen hadde vi en meget rask generalforsamling, som kan oppsummeres slik: På eget initiativ går Erling av som formann. Ny i styret blir Gunn Sværen. Styret skal selv beslutte hvem som blir ny leder.

Til slutt vil vi rette en stor takk til Rudolf og Jan Petter for et fint arrangement. Og takk for godt oppmøte!

Vi sees på julebordet.

 

Med hilsen for STIM-styret,
Petter Didriksen