24.06.2024

Styremedlemmer

Statutter

Arkiv

Hovedsiden

Kom gjerne med forslag til innhold, layout, logo'er og annet!

Statutter

Samtlige som har vært ansatt i FD/IS i Saga i minimum 12 måneder og som har begynt i ny stilling utenfor Saga Petroleum ASA, opptas som fullverdige medlemmer.

STIM ledes av et styre på fire personer som velges på det årlige høstmøtet.

Styret oppnevner en valgkomite med to medlemmer. Valgkomiteen kunngjøres også på høstmøtet.

Konsulenter kan også i visse tilfeller opptas som støttemedlemmer. Ethvert slikt tilfelle skal styrebehandles. Disse skal normalt ha min. 12 mnd. fartstid i Saga og være anbefalt av et medlem.

Mail-liste:
Medlemsoversikt


** [Hovedsiden] [Styremedlemmer] [Arkiv] [Statutter] [Kontaktforum] **