STIM hovedside

STIM nær kastet ut av Stortinget

 

Medlemsoversikt

Styremedlemmer

Statutter

STIM-kontakt

Adresseendringer

Bakgrunnen for STIM

Nopef i Saga

STM

Tennebøgjengen

 


Av Espen Løken, 26.10.2001.

Både skandale, hjertelige gjensynsscener og vellykket STIM-generalforsamling i Lagtingssalen preget STIM-samlingen i Stortinget 25.oktober. Høstsamlingen var på mange måter et høydepunkt i STIMs historie.

Skandalen var nær da STIM hadde samling på Stortinget 25.oktober. Over 30 STIMere hadde gjennomført en vellykket omvisning guidet av STIMer og leder for Stortingsbibilioteket, Gro Sandgrind. De samfunnsengasjerte STIMerne avsluttet med å følge litt av den intense debatten om den nye Bondevik-regjeringens tiltredelseserklæring. Midt under Sylvia Brustads innlegg om klimaforverringen begynte telefonen til en tidligere nettverksmann i Saga å spille en munter melodi på galleriet. Vaktene stormet til for å hive vedkommende ut, men klarte ikke å finne synderen som hadde gjemt seg i mengden av STIMere som solidarisk (men under sterk tvil) beskyttet vår tidligere kollega.

Før dette dramatiske opptrinnet hadde vi vært gjennom en omvisning i både dype ganger under Wessels plass og vandrehall, og ivrige STIMere hadde sett opptil flere kjendiser. Trond Rein traff til og med en gammel kjenning som var valgt inn for Ap i Hedmark, og kunne sole seg litt i glansen.

Generalforsamlingen ble i år virkelig gjennomført i former som er STIM verdig. Formann Erling Ruvik kunne lede møtet fra Lagtingpresidentens plass mens menige STIMere fylte opp Lagtingssalen. Det var en viss konkurranse om statsrådsplassene, men etter hvert falt salen til ro og møtet kunne gjennomføres i høviske former. De høytidelige omgivelsene preget forsamlingen slik at møtet ble gjennomført på rekordtid. Bjarne Rostad gikk ut av styret etter lang og tro tjeneste (og ble noe ureglementert innvalgt i valgkomitéen på Stortorgets Gjestgiveri senere på kvelden). Valgkomitéen, Hege Evensen, kunne presentere Merete Baalsrud som verdig kandidat til den ledige styreplassen, noe som ble mottatt med applaus av generalforsamlingen.

Etter omvisningen samlet de fleste seg på Stortorvets Gjestgiveri som fikk avsetning både på øl og mat. Da referenten måtte gå for å avløse barnevakta, var det fortsatt god stemning. I det hele tatt en svært vellykket STIM-samling. Det store oppmøtet viser at STIM er liv laga, og vi imøteser julebordet i gamle Saga-kantina med stor forventning.

 


Se alle bildene fra Stortinget og Stortorget.