STIM hovedside

UML og OO

 

Medlemsoversikt

Styremedlemmer

Statutter

Bakgrunnen for STIM

Nopef i Saga

Tennebøgjengen

Info om UML. 

Nedenfor følger noen lenker til info om UML på nettet. 

Sender også med en referanseliste funnet i Bruce Eckel: Thinking in JAVA. Den gir mange gode referanser til annen litteratur rundt OO, systemutviklingsmetodikk, Java etc. Det var f.eks. her jeg fant referansen til Extreme Programming-boka som jeg hadde med på tur til Hjuksebø. Det fine med denne referanselisten er at den inneholder sysnsing og kommentarer til bøkene, slik at du kan "prekvalifisere" boken først (jeg mener, hvem har tid til å lese alt dette?) 

- Bruce Eckel's MindView, Inc Free Electronic Book Thinking in Java, 2nd Edition
- Alistair Cockburn, Humans and Technology
- http--www.ambysoft.com-umlAndBeyond.pdf
- http--www.objectmentor.com-publications-usecases.pdf
- Is Design Dead
- PG to Use Case Modelling
- Software Development Online
- Use Cases
- Referanseliste fra Bruce Eckel: Thinking in JAVA

Svein