Finne medlemmer av gruppe i Mac OS X

dscl . -read /Groups/gruppe GroupMembership

@@@B@)–|—–<